Välkommen!

Vi arbetar med följande:

  • Trädfällning
  • Sektionsfällning
  • Beskärning
  • Trädvård
  • Gallring
  • Röjsåg
  • Stubbfräsning
  • Flisning och bortforsling
  • Landscaping
  • Trädgårdsskötsel m.m.
 
 
 
 
 
 

Nu arbetar vi även med Trädgårdsanläggning och Stenarbeten!

 
Vi erbjuder rabatt på arbetskostnaden oavsett om det är fast pris eller timpris. Erfarenhet och hårt arbete är vad vi står för.

Vill ni ha folk som ej kommer i tid och tar långa kafferaster så hör ej av er till oss. Hör annars av er för gratis offert!